GPS Notiser 04/02/2008

Just Another Mobile Phone Blog: Mio Technology ‘Moovs’ You with the Launch of New GPS Line  Annotated

tags: gadgets, gps, mio, moov

Mio Moov 200, 210, 300 310

    Garmin Mobile | GPSkoll.se  Annotated

    tags: garmin, google, gps, prylar

    Kommande versioner av Garmin Mobile - navigationsapplikationen för smartphones -
    kommer att bli Google-kompatibla i den betydelsen att de för sökmöjligheter för
    Google Local.