Gratis nedladdning av TomToms Map Share teknik och ”Hjälp mig” meny

TomToms nya Map Share teknik, för dagliga kartuppdateringar i navigatorn, och den nya säkerhetsfunktionen ”Hjälp mig” menyn finns nu tillgängligt för gratis nedladdning på TomToms hemsida. Båda funktionerna är kompatibla med hela TomToms GO- och ONE-serie. Även till de äldre modellerna.

TomToms nya teknik Map Share ger användarna möjlighet att själva göra dagliga kartförbättringar, dela med sig av dem till andra Map Share användare och även ta del av andras kartförbättringar.

Den nya säkerhetsfunktionen ”Hjälp mig” ger information om viktiga telefonnummer eller adresser till exempelvis närmaste bilbärgning, polis eller sjukhus i alla länder som kartan täcker. Allt för att hjälpa till om olyckan skulle vara framme trots en säker bilkörning, eller om någon annan råkat illa ut. Funktionen gör att man kan ringa efter hjälp medan navigatorn visar den exakta positionen, både på kartan, beskrivet i ord och även i GPS-koordinater med en meters felmarginal.
Mjukvaran för funktionerna kan enkelt laddas ner och installeras via TomTom HOME - TomToms gratismjukvara för datorer. När enheten kopplas upp mot TomTom HOME kommer användaren att erbjudas gratis uppdatering automatiskt.
För att kunna använda TomTom Map Share måste man ha en navigator med karversion 6.75 eller högre installerad. Användare med en äldre kartversion kan också ta del av den nya tekniken om de köper en ny karta via TomTom HOME.

Kommentarer