Apple iPhone stoppas i Tyskland

Försäljningen av iPhone i Tyskland stoppas. Domstolen vill att man skall undersöka om sättet den säljs på (låst till bara T-Mobile) bryter mot tysk lag.

Kommentarer