iPhone försenas

Sverige får vänta på Iphone: "Apple väntas begränsa den europeiska lanseringen av Iphone till Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Sverige får vänta till nästa år."

Det ser ut som om iPhone kommer att försenas i sverige. Den kommer hit först år 2008. Man kan undra varför, men jag tror att det beror på att Apple vill bygga in 3G när den släpps här, och då kommer iPhone få allvarliga problem med batteritiden. Den är redan mycket kort med bara EDGE. Steve Jobs har tidigare sagt att han väntar på att 3G chipsen skall bli strömsnålare. Kanske blir de det nästa år?
Du hittar mer information om iPhone här.

Kommentarer