onsdag 4 januari 2012

Så här hittar du och installerar Google+ bookmarkleten för att blogga/dela till Google+ från din iPhone, iPad eller Android enhet