måndag 29 mars 2010

Sony Ericsson kommer att gå under om de fortsätter att misslyckas

Sony Ericsson förklarar bristerna i X10 - IDG.se
Via