torsdag 6 augusti 2009

HTC Hero testad

Tidningen Mobil har testat den coola Android mobilen HTC Hero.

Hitta mer info om HTC Hero här!

Reblog this post [with Zemanta]